26/4 Alternativ fakta är inget alternativ, Lund

Seminarium om samverkan för kunskap om mat-hälsa

Bakgrund

Fantasifulla dieter och budskap från självutnämnda experter tar stort utrymme i samhällsdiskussionen om mat-hälsa. På sikt riskerar detta att underminera såväl folkhälsoarbetet som den nutritionsrelaterade forskningen och livsmedelsbranschens arbete för hälsosamma matvanor.

Seminariet diskuterar och analyserar utvecklingen. Hur kan vi med gemensamma krafter möta den oroande utvecklingen? Vilka investeringar i forskning och innovation behövs? Hur svarar befintliga forskningsprogram upp mot detta? Hur ska fakta och kunskap kunna vinna över ofakta och okunskap?

Kunskap är en del av lösningen, men den måste nå ut, den måste få genomslag och den måste fyllas på. För detta behöver alla goda krafter samverka – för alternativa fakta är inget alternativ! Därför har SNF Swedish Nutrition Foundation startat kunskapsportalen nutritionsfakta.se. nutritionsfakta.se är ett erbjudande till alla som vill bygga sitt nutritionsrelaterade arbete på saklig grund, och till alla som tror på samverkan för att bygga kunskap och kompetens – för ett starkare mat-hälsoarbete inom akademi, myndigheter, näringsliv och hälso- och sjukvård.

Efter seminariet inbjuds till informella samtal och mingel, som också är ett tack till SNF:s avgående vetenskaplige företrädare Ingvar
Bosaeus och ett välkommen till tillträdande vetenskapliga rådgivaren Christel Larsson.

Välkomna!

Målgrupp

Seminariet vänder sig i första hand till verksamma inom akademi, livsmedelsindustri, dagligvaruhandel, myndigheter och hälso- och
sjukvården, samt till alla med intresse för samverkan och kunskap inom mat-hälsaområdet.

Tid och plats

26 april 2018, Kl. 13.00-16.30 följt av mingel och lättare tilltugg

Knut Wicksell, Beta 4, Ideon Science Park, Scheelevägen 17, Lund

Anmälan

Senast 5 april 2018 till
anneli.hovstadius@snf.ideon.se
• Verksamma inom SNF:s medlemmar deltar utan avgift
• 500 kr för verksamma inom offentlig verksamhet och ideella organisationer
• 1500 kr för övriga

Arrangör

SNF Swedish Nutrition Foundation, Lund

Kontaktperson: Anneli Hovstadius, anneli.hovstadius@snf.ideon.se

Inbjudan och program finns via länken här>>