Måltider för äldre

Maten och måltiden är viktig, inte bara utifrån ett näringsperspektiv utan också för vår livskvalitét. Åldrandet medför att behovet av energi och näringsämnen förändras, och att aptiten och möjligheten till att äta kan hindras av fysiska handikapp, så som muntorrhet, tugg- och sväljsvårigheter och nedsatt rörelse. Risken för sjukdomar ökar också när vi blir gamla och därför är det extra viktigt att måltiderna inom äldreomsorgen kan anpassas efter de äldres behov, vanor och önskemål.

Vi anordnar grund- och fördjupningsutbildningar i specialkost för måltidspersonal, kostombud/omsorgspersonal i särskilt boende och kostombud/omsorgspersonal i ordinärt boende. Utbildningarna ges på en halvdag (9-12 eller 13-16) och kan med fördel kombineras med varandra.

 

Måltidspersonal i äldreomsorg

 • Grundläggande näringslära
 • Behov av energi och näringsämnen hos äldre
 • Måltidsverksamhetens ansvar, omsorgsverksamhetens ansvar
 • Kosttyper och livsmedelsval: SNR, A- och E-kost
 • Berikning, konsistensanpassning, livsmedelsval
 • Dryck, sås och tillbehör

Fördjupning: Mat och religion, vegetarisk mat, sjukdomsspecifik mat (diabetes, njursjukdom, mag- och tarmsjukdom, födoämnesöverkänslighet, cancersjukdom)

 

Kostombud/omsorgspersonal i särskilt boende

 • Grundläggande näringslära
 • Åldrandets påverkan på aptit och näringsbehov
 • Måltidsordning och nattfasta
 • Risk för undernäring och förslag på riskbedömning
 • Måltidsverksamhetens ansvar, omsorgsverksamhetens ansvar
 • Kosttyper och livsmedelsval: SNR, A- och E-kost
 • Menyplanering -frukost och mellanmål
 • Berikning, konsistensanpassad mat
 • FAMM-modell av de fem aspekterna på måltiden

Fördjupning: Mat och religion, sjukdomsspecifik mat (diabetes, njursjukdom, mag- och tarmsjukdom, födoämnesöverkänslighet, cancersjukdom), demenssjukdom och måltider, munhälsa, näringsdrycker, mat i livets slut, riktlinjer och rutiner -Socialstyrelsens nya föreskrift, grupparbete

 

Kostombud/omsorgspersonal i ordinärt boende

 • Grundläggande näringslära
 • Åldrandet och mat -behov, skillnader och likheter med yngre
 • Maten och individuella val av livsmedel
 • Måltidsordning och nattfasta
 • E-kost och A-kost och naturlig berikning av mat
 • Mat vid tugg och sväljsvårigheter -konsistensgudien
 •  Frukost, mellanmål och dryck
 • Övervikt

Fördjupning: Demenssjukdom och måltider, munhälsa, mat och religion, sittställning och äthjälpmedel, veckomatsedel och inköpslistor, bra och snabba recept, samverkan med matleverantör, riskbedömning och varningssignaler, samverkan med hemsjukvård och primärvård, riktlinjer och rutiner, FAMM- modell av fem aspekter på måltiden

 

Sjuksköterskor inom äldreomsorg

 • Näringslära -en grund för fortsatt förståelse
 • Geriatriska personer och mat -behov, skillnader och likheter med yngre
 • Ansvarsområden
 • Mat och vätskelista
 • Beräkning av energibehov och energiintak
 • Grupparbete patientfall
 • Näringsdrycker och andra sätt att tillföra mer energi och näringsämnen
 • Läkemedels inverkan på matintaget

Fördjupning: Riktlinjer och rutiner -Socialstyrelsens nya föreskrift, screening av undernäring och hur man tolkar instrumenten rätt, gruppövningar med patientfall, sjukdomsspecifik mat (diabetes, njursjukdom, födoämnesöverkänslighet, cancersjukdom), enteral nutrition, mat vid livets slut