Specialkost för förskola och skola

Detta är en utbildning som belyser förskolans och skolans utmaningar när det gäller specialkost. Vad är egentligen födoämnesöverkänslighet och allergi och hur hanterar man detta i köket och ute i verksamheten? Denna utbildning kan rikta sig både till måltidsverksamheten och pedagoger/fritidspedagoger. Utbildningen ges om halvdag eller heldag.

Utbildningsinnehåll:

 • Näringslära
 • Vad är födoämnesöverkänslighet?
 • Celiaki, sädesslagsallergi, mjölkproteinallergi, laktosintolerans
 • Baljväxtallergi, äggalllergi, fiskallergi
 • Korsreaktioner
 • Ansvarsfördelning och rutiner för säker hantering
 • Medicinsk diagnos eller självdiagnos?

En halvdagsutbildning (9-12 el 1316) innehåller de teoretiska punkterna ovan. Vid en heldagsutbildning tillkommer följande under dagen:

 • Produktvisning och avsmakning
 • Gemensam diskussion och grupparbete kring rutiner och ansvarsfördelning
 • Specialkostintyg eller läkarintyg?
 • Måltidspersonalen grupparbetar kring matsedelsplanering med hänsyn till födoämnesöverkänslighet
 • Skolans personal grupparbetar kring ansvaret i måltidssituationer under dagen
 • Gruppredovisning
 • Säker hantering -egenkontroll med fokus på specialkoster