Gäst- och måltidsarbete i offentliga restauranger

Förmågan att kunna ge god service och att kunna leverera ett gott bemötande är en ständigt efterfrågad kompetens som kräver kunskap. Kunskap och förståelse om olika målgrupper, kunskap om mat och måltider och kunskap och förståelse för det egna och arbetslagets betydelse för servicearbetet. Under denna utbildning som går under två tillfällen tar vi på oss gäst-glasögonen och lär oss att se var utvecklingspotential finns, och arbetar praktiskt med att utveckla detta som en hemuppgift mellan utbildningstillfällena. Innan din personal har gått färdigt utbildningen har således flera förbättringsprojekt redan startat. Utbildningen följs upp efter sex veckor i form av kontakt med arbetslag/chef och utbildare.

Mål: Att höja den individuella arbetstagarens och arbetslagets kunskap om konsten med det goda bemötandet och därigenom göra det dagliga måltidsarbetet både roligare och mer stimulerande både för arbetslaget och för de som besöker den offentliga restaurangen.

Målgrupp: Utbildningen kan riktas mot alla som arbetar med och kring måltider inom förskola, skola och omsorg.

Utbildningsinnehåll:

  • Matsalsarbetet i offentlig miljö är under förändring. Vilka krav ställs på mig och på oss som arbetar där?
  • Måltidsmiljön är våra gästers restaurang och ibland även hem, men vår arbetsplats. Vad kan det innebära för oss som har vårt arbete där?
  • Det pratas så mycket om service men vad innebär det egentligen?
  • Hur arbetar andra med service?
  • FAMM, en måltidsmodell att använda
  • Hur gör vi egentligen på vår egen arbetsplats när vi ger service? Vad är vi bra på och vad behöver vi utveckla?

Ex på utvecklingsarbete i den egna verksamheten:
Nya matsedlar, ny placering av matsedlar, ”Gästens Väg”, information på salladsbordet, nytt utseende på salladsbordet, förändringar i logistik, observation av servicearbete, deltagande i pedagogers APT för att presentera måltidsarbetets mål, ny information för föräldrar/anhöriga om måltiden i skola/förskola.

Under dag två ligger fokus på förändringar och förändringsarbete och man redovisar utvecklingsarbetena som man gjort. Men även om hur måltidsarbetet ställer nya krav och hur vi som arbetar inom offentlig måltidsmiljö kan hålla oss uppdaterade på enkelt vis.

 


Utbildningen kan också ges som en inspirationsföreläsning på 4-6 timmar. Lämplig t.ex  i samband med terminstart, som ”kickoff” eller som mindre personalinsats. Föreläsningen innehåller önskade delar av utbildningen ovan (dock inte utvecklingsarbete i egen verksamhet).
Nyckelord: Service, logistik, matsedlar, god morgon, samarbete, arbetskläder, ta plats, ”Gästens Väg”, miljökunskaper, glädje, förändringslära, vad är vi bra på, vad behöver vi utveckla, FAMM