Måltidspedagogik för förskola

Måltidspedagogik handlar om att integrera mat och måltid i den pedagogiska verksamheten. Metoden grundar sig i såväl mat- och måltidskunskap och pedagogik, som läroplanen och de nationella folkhälso- och miljömålen. Måltidspedagogik handlar framför allt om att kockar och pedagoger tillsammans arbetar med mat och måltider integrerat i den pedagogiska verksamheten, både teoretiskt och praktiskt. Utbildningarna görs i samverkan med Läromat och Måltid Sverige.

Mål:

  • Att skapa förutsättningar för att integrera mat och målti