Bli värdkommun!

Måltid Sverige vill arbeta för att göra utbildningarna så tillgängliga som möjligt, och kan arrangera programlagda utbildningar på alla orter i Sverige genom en värdkommun. Det vi behöver är en kontaktperson i värdkommunen som är behjälplig med bokning av lokal, eventuella kost- och råvaruinköp, samt spridning av information om utbildningen i sina nätverk så att vi kan fylla utbildningen med deltagare från många håll.

Måltid Sverige står för bokning av utbildare, alla kostnader, tar fram inbjudan och material, tar emot anmälningar samt fakturerar deltagare. Som kompensation för Värdkommunens hjälp får man två platser gratis på den anordnade utbildningarna.

Förslag på utbildningar hittar du under fliken ”Utbildningar på hemmaplan” eller i kalendariet.