Håll dig à jour!

Kunskap, inspiration, erfarenhetsutbyte och gemenskap. Måltid Sverige erbjuder ett stort och varierat utbud av utbildningar, seminariedagar, träffar och aktiviteter som blir till glädje för alla deltagare, verksamheter och matgäster. Aktiviteterna arrangeras både i egen regi och tillsammans med andra aktörer.

Ladda ner höstens program här:
Aktivitetsprogram HT 2017

Är du nyfiken på aktiviteter som andra arrangerar? Kolla in kalendariet genom att klicka på Andras aktiviteter!

Håll dig à jour! Informationen uppdateras löpande.

Önskas något särskilt?

Det gillar vi! Vi kan ta fram utbildningar som täcker era behov. Det kan handla om uppdragsutbildningar och programlagda utbildningar inom exempelvis metodmatlagning, vegetarisk inspiration, service och bemötande, specialkost eller vad du önskar. Kontakta oss med dina önskemål! e-post: maltidsverige@ri.se

5/9 Mer vegetariskt!, Göteborg

Syftet med utbildningen är att höja kunskapen om vegetarisk matlagning hos måltidspersonal. Efterfrågan på vegetariska måltider inom de offentliga köken ökar stadigt då det är viktigt för både klotet och hälsan att äta mer från växtriket. Men hur får man maten att faktiskt landa i magen? Det finns ett stort behov att kunna se helheten…

Läs om denna aktivitet

8/9 MAT2017, Future Kitchen – lockar nyanlända till jobb till storhushåll, Växjö

Måltid Sverige är med på MAT2017 och berättar om pilotprojektet Future Kitchen. Future Kitchen är ett pilotprojekt där nyanlända genom praktikplatser i offentliga kök, kombinerat med personligt handledarskap och språkträning får en möjlig väg in på svensk arbetsmarknad. Samtidigt får offentliga kök ett utbyte av ökad kunskap om att servera måltider till människor med olika…

Läs om denna aktivitet

13/9 Mer vegetariskt!, Harplinge

Syftet med utbildningen är att höja kunskapen om vegetarisk matlagning hos måltidspersonal. Efterfrågan på vegetariska måltider inom de offentliga köken ökar stadigt då det är viktigt för både klotet och hälsan att äta mer från växtriket. Men hur får man maten att faktiskt landa i magen? Det finns ett stort behov att kunna se helheten…

Läs om denna aktivitet

18/9 Måltidspedagogik – Från jord till bord, Malmö

Att se ett frö gro och växa till en planta som sedan går att äta är fascinerande för både stora och små. Barnen får en förståelse hur mat odlas och hur kretsloppet fungerar ”från jord till bord”. Det skapas möjligheter för barnen att ställa hypoteser och introducera naturvetenskapliga begrepp på ett naturligt sätt. Det behöver…

Läs om denna aktivitet

18/9 Måltidspedagogik med Kökets naturvetenskap, Malmö

Naturvetenskap i förskolan innebär att barnen får möjlighet att upptäcka och undersöka naturvetenskapliga fenomen genom lek och aktivitet tillsammans med förskollärarna. Genom vardagliga aktiviteter, som exempelvis matlagning får barnen iaktta likheter och olikheter, beskriva och jämföra och ordna och se mönster i olika fenomen. Med hjälp av det som sker i köket, kan man skapa…

Läs om denna aktivitet

28/9 Seminarium ”Att förstå matgäster med särskilda behov”, Stockholm

Vi bjuder in till en dag med föreläsningar om temat måltid och neuropsykiatriska diagnoser. Hur hanterar vi måltidssituationen för våra matgäster med särskilda behov? Förståelse för våra matgästers mångfald och olika förutsättningar är första steget. Vilka riktlinjer och rekommendationer finns det egentligen idag vad det gäller kosten och neuropsykiatriska diagnoser? Och råder det verkligen särskilda…

Läs om denna aktivitet

3/10 Mer vegetariskt!, Katrineholm

Syftet med utbildningen är att höja kunskapen om vegetarisk matlagning hos måltidspersonal. Efterfrågan på vegetariska måltider inom de offentliga köken ökar stadigt då det är viktigt för både klotet och hälsan att äta mer från växtriket. Men hur får man maten att faktiskt landa i magen? Det finns ett stort behov att kunna se helheten…

Läs om denna aktivitet

4/10 Alla kan baka!, Kungsbacka

Doften och smaken av eget bakat bröd väcker aptiten, skapar välbefinnande och väcker många positiva matminnen hos måltidsgästerna. Syftet med utbildningen är att stärka deltagarnas vilja till att baka och visa på hur enkelt det kan vara att baka bröd till många. Att kunna baka eget bröd höjer yrkesstoltheten och skapar mer arbetsglädje då brödet…

Läs om denna aktivitet

31/10 Måltidens Mervärde, Vara

Välkommen till en inspirerande, engagerande och upplyftande dag i de offentliga måltidernas tecken. I år har vi nöjet att välkomna Charlotte Signahl, PG Wettsjö, Emma Halldin Ankarberg, Jens Dolk och Björn Ylipää. I snitt drar eventet ca 500 deltagare och är ett givet event för dig som jobbar med mat och måltider inom skola, vård…

Läs om denna aktivitet

1/11 Måltidens Mervärde, Eskilstuna

Välkommen till en inspirerande, engagerande och upplyftande dag i de offentliga måltidernas tecken. I år har vi nöjet att välkomna Charlotte Signahl, PG Wettsjö, Emma Halldin Ankarberg, Jens Dolk och Björn Ylipää. I snitt drar eventet ca 500 deltagare och är ett givet event för dig som jobbar med mat och måltider inom skola, vård…

Läs om denna aktivitet

14/11 Seminarium i Måltidspedagogik, Helsingborg

Seminariet är en grundutbildning i måltidspedagogik där fokus är på varför man ska integrera mat och måltider i den pedagogiska verksamheten med stöd i förskolans läroplan och de nationella folkhälso- och miljömålen. Eftermiddagen ägnas åt att prova på olika metoder och arbetssätt i olika workshops med fokus på hur man kan arbeta på förskolan med…

Läs om denna aktivitet

15/11 Alla kan baka!, Göteborg

Doften och smaken av eget bakat bröd väcker aptiten, skapar välbefinnande och väcker många positiva matminnen hos måltidsgästerna. Syftet med utbildningen är att stärka deltagarnas vilja till att baka och visa på hur enkelt det kan vara att baka bröd till många. Att kunna baka eget bröd höjer yrkesstoltheten och skapar mer arbetsglädje då brödet…

Läs om denna aktivitet