8/5 Seminarium i Måltidspedagogik, Göteborg

Seminariet är en grundutbildning i måltidspedagogik där fokus är på varför man ska integrera mat och måltider i den pedagogiska verksamheten med stöd i förskolans läroplan och de nationella folkhälso- och miljömålen. Eftermiddagen ägnas åt att prova på olika metoder och arbetssätt i olika workshops med fokus på hur man kan arbeta på förskolan med måltidspedagogik. Vi kommer bland annat att prova på att laborera med hjälp av våra sinnen, experimentera med livsmedel och dokumentera med ord våra smakupplevelser. Seminariedagen görs i samverkan mellan Läromat och Måltid Sverige.

Inbjudan till dagen>>

Program:

Förmiddag 9-12

  • Välkomna Susanne Thorén
  • Måltidspedagogik – integrera mat och måltider i verksamheten – Hanna Sepp
  • Förmiddagsfika
  • Maten möter pedagogiken – Hanna Sepp
  • Måltidspedagogik i praktiken – diplomerade måltidspedagoger berättar

12.15-13.00  Lunchpaus

Eftermiddag 13.00-16.00

  • Lärande Hållbara Måltider – Jonas Dahlin och Mats Alfredsson, Göteborgs Stad
  • Workshops  ”Mat som MATerial” inkl fikapaus
  • Avslut

Målgrupp: Seminariedagen riktar sig till förskolechefer, pedagoger och kockar inom förskola, kostchefer, folkhälsosamordnare, politiker med ansvar för området och andra intresserade.

Tid: 9.00 -16.30

Plats: RISE Jordbruk & Livsmedel, Frans Perssons väg 6, Göteborg

Kostnad: 1080 kr exkl. moms. Inklusive lunch och fika.

Anmäl dig allra senast den 20/4. Anmälan är bindande men kan överlåtas till annan person. Avanmälan efter den 24/4 faktureras.