13/11 Seminarium i Måltidspedagogik, Falköping

Seminariet är en grundutbildning i måltidspedagogik där fokus är på varför man ska integrera mat och måltider i den pedagogiska verksamheten med stöd i förskolans läroplan och de nationella folkhälso- och miljömålen. Eftermiddagen ägnas åt att prova på metoder och arbetssätt i olika workshops med fokus på hur man kan arbeta på förskolan med måltidspedagogik. Vi kommer bland annat att prova på att laborera med hjälp av våra sinnen, experimentera med livsmedel och dokumentera med ord våra smakupplevelser. Seminariedagen görs i samverkan mellan Läromat och Måltid Sverige.

Här hittar du inbjudan till dagen>>

Målgrupp: Seminariedagen riktar sig till förskolechefer, pedagoger och kockar inom förskola, kostchefer, folkhälsosamordnare, politiker med ansvar för området och andra intresserade.

Tid: 9.00 -16.30

Plats: Lärcenter, Falköping

Kostnad: 1080 kr exkl. moms. Inklusive lunch och fika.

Program

  • Välkomna och inledning av dagen. Susanne Thorén, Läromat
  • Måltidspedagogik – integrera mat och måltider i verksamheter. Hanna Sepp, Läromat
  • Maten möter pedagogiken. Hanna Sepp, Läromat
  • Måltidspedagogik i praktiken – diplomerade måltidspedagoger berättar. Anna Magdic, Annika Mårtensson, Biljana Halilovic, Britt Asp, Carina Gustafsson, Federica Piccolo, Frida Ambjörnsson, Jane Larsson, Jeanette Persson, Kamilla Ehrengrip, Karin Hermansson, Linda Svensson, Melissa Uldbjerg Sanderson och Nadja Virge
  • Gemensam lunch
  • Workshops ”Mat som MATerial”
  •  Diplomering av måltidspedagoger

Välkomna!

Anmäl dig senast 29/10. Anmälan är bindande men kan överlåtas till annan person. Avbokning efter den 30/10 faktureras.

Tillhör du kunskapsnätverket Skolmatsakademin? Skolmatsakademin sponsrar sina medlemmar med halva deltagaravgiften, upp till 40 platser – först till kvarn! Ange ”SMAK” i kommentarsfältet när du anmäler dig.