14/11 Seminarium i Måltidspedagogik, Helsingborg

Seminariet är en grundutbildning i måltidspedagogik där fokus är på varför man ska integrera mat och måltider i den pedagogiska verksamheten med stöd i förskolans läroplan och de nationella folkhälso- och miljömålen. Eftermiddagen ägnas åt att prova på olika metoder och arbetssätt i olika workshops med fokus på hur man kan arbeta på förskolan med måltidspedagogik. Vi kommer bland annat att prova på att laborera med hjälp av våra sinnen, experimentera med livsmedel och dokumentera med ord våra smakupplevelser. Seminariedagen görs i samverkan mellan Läromat och Måltid Sverige.

Program:

Förmiddag 9-12

  • Välkomna Susanne Thorén
  • Måltidspedagogik- integrera mat och måltider i verksamheten – Hanna Sepp
  • Förmiddagsfika
  • Maten möter pedagogiken – Hanna Sepp
  • Måltidspedagogik i praktiken –  Pedagoger och kockar

12.00-13.45  Lunchpaus (på egen hand)

Eftermiddag 13.45-16.30

  • Workshops  ”Mat som MATerial” inkl fikapaus
  • Årets Förskolekock i White Guide Junior tillika måltidspedagog Miljana Vulovic (Hamiltons förskola, Helsingborg) berättar om sin resa
  • Avslut

 

Målgrupp: Seminariedagen riktar sig till förskolechefer, pedagoger och kockar inom förskola, kostchefer, folkhälsosamordnare, politiker med ansvar för området och andra intresserade.

Tid: 9.00 -16.30

Plats: Pedagogiskt center, Filbornavägen 101C, Helsingborg.

Kostnad: 1060 kr exkl. moms. Inklusive förmiddags- och eftermiddagsfika.

Anmälan via www.maltidsverige.se senast den 31/10. Anmälan är bindande men kan överlåtas till annan person. Avanmälan efter den 31/10 faktureras.