26/9 Seminarium Bra måltider i äldreomsorgen, Göteborg

Välkommen till seminarium och workshop med fokus på bra måltider i äldreomsorgen

Under våren lanserade Livsmedelsverket de nya råden om bra måltider i äldreomsorgen. Råden lyfter behovet av flexibla arbetssätt som gör det möjligt att erbjuda olika lösningar för olika individer, men också att få till samverkan mellan olika yrkesgrupper. Välkommen till en dag där råden presenteras och diskuteras utifrån de olika rollerna i måltidskedjan. Livsmedelsverket presenterar råden och vi lyfter också goda exempel.

De medverkande under dagen är bland andra: Anna-Karin Quetel, nutritionist vid Livsmedelsverket, Monica Berglund, direktör på Tre Stiftelser i Göteborg samt Fredrik Adén, köksföreståndare på Rådahemmet i Mölnlycke. Moderator och diskussionsledare för dagen är Kajsa Asp Jonson, legitimerad dietist och journalist. Sedan tio år tillbaka är Kajsa Asp Jonson Dietisternas riksförbunds kommunikatör och bland annat drivit frågor för opinionsbildning kring kvalitetsfrågor inom äldreomsorgen, och maten och näringens betydelse för en god omvårdnad.

Målgrupp: Seminariedagen riktar sig till verksamhetschefer, enhetschefer, kostombud, kostchefer, måltidsutvecklare, dietister, biståndshandläggare m.fl inom äldreomsorgen.

Tid: 9.30 -16.30

Plats: RISE Jordbruk & Livsmedel, Frans Perssons väg 6, Göteborg

Kostnad: 850 kr exkl. moms. Inklusive lunch och fika.

Anmäl dig senast 6/9. Anmälan är bindande men kan överlåtas till annan person. Avbokning efter den 7/9 faktureras.

I bild: Anna-Karin Quetel, Livsmedelsverket och Kajsa Asp Jonson, leg. dietist och moderator för dagen.