5/9 Handledarutbildning i måltidspedagogik – till diplomerad måltidspedagog, Göteborg

Utbildningen avser att utbilda pedagoger och kockar hemmahörande i förskolan till handledare i Måltidspedagogik. Utbildningen är uppbyggd i tre delar: teori, praktik och reflektion. Du får en utbildning som är väl förankrad i såväl folkhälsomålen, miljömålen som läroplanen. Du kommer att få teoretisk kunskap kring måltidens roll att främja hälsa och hållbar utveckling samt verktyg och praktisk erfarenhet att tillämpa kunskapen i den pedagogiska verksamheten. All teori knyts till praktiska metoder genom att du får spela, experimentera och laga mat under utbildningen med lust, nyfikenhet, kreativitet och matglädje som ledord.

Syfte

Det övergripande syftet är att skapa förutsättningar för en god hälsa och hållbara levnadsvanor hos barn i förskolan genom att utbilda pedagoger och kockar i måltidspedagogik.

Mål

  • Att skapa förutsättningar att inkludera frukt och grönsaker i menyplanering för förskolans alla måltider
  • Att deltagarna är förtrogna med att handleda och inkludera sina kollegor i hur man praktiskt kan arbeta med måltidspedagogik i verksamheten.
  • Att knyta samman ett professionellt förhållningssätt utifrån förskolans läroplan med hälsosamma matvanor och måltidspedagogik.

Förkunskap- och behörighetskrav

Genomfört eller pågående fördjupningsutbildningar i Måltidspedagogik med: Sapere-metoden, Frukt & grönt med färg, Laga mat och baka med steg-för-steg-metoden, Pedagogisk måltid, Från jord till bord samt Kökets naturvetenskap samt arbetar inom förskolans verksamhet eller motsvarande.

Önskvärt är att minst en kock och en pedagog från samma enhet deltar i utbildningen eftersom måltidspedagogik förutsätter samarbete mellan kök och avdelning.

Genomförande: Vi träffas två tillfällen (5 sep och 10 okt). Du genomför ett projekt i din egen verksamhet under handledning av coach. Utbildningen avlutas med ett seminarium den 13 novovember där du tillsammans med de andra kursdeltagarna ansvarar för genomförandet.

Läs mer om utbildningen på Läromats hemsida>>

Målgrupp: Pedagoger och kockar inom förskolan

Start: September 2018

Plats: Göteborg

Kostnad: 12 650 exkl moms. I priset ingår kursbok, individuell coaching via lärplattform, telefon och två fysiska träffar och slutseminarium, samt förmiddags- och eftermiddagsfika och lunch vid träffarna.

Utbildare: Hanna Sepp och Susanne Thorén, Läromat AB

Måltid Sverige i samarbete med Läromat>>