27/11 Food hackathon – Mat för äldre, Göteborg

Vill du vara med och skapa framtidens mat för våra äldre? Teknikutvecklingen av livsmedelsbranschen kan gynna ätupplevelser för äldre. Hur använder vi den bäst och hur löser vi individanpassad kosthållning inom offentliga måltider. Vi bjuder in just dig till ett kreativt hackathon om en av samhällets stora utmaningar –undernäring hos äldre. Undernäring hos äldre är en stor utmaning för flera instanser. Tekniker för att skapa aptitlig mat växer och lösningar kan finnas närmare än man tror. Under en halvdag utforskar vi möjligheterna med 3D-printing av mat, nya spännande tekniker och nya perspektiv på matupplevelsen. Vi har identifierat flera utmaningar som deltagarna ska ta sig an och tillsammans hacka konkreta lösningar.

Välkomna den 27:e november 2017, kl 10.00-13.00 (inkl. lunch), RISE Interactive, Lindholmen.
Vi riktar oss till dig som är intresserad av att se och lösa utmaningar tillsammans med andra, och alla är välkomna att delta: produktutvecklare, kostchefer, kockar, uppfinnare, makers, pensionärer, studenter, dietister, vårdpersonal, beslutsfattare inom offentlig sektor.

Anmäl dig senast 15 november till Evelina Höglund, begränsat antal platser.

Kontaktpersoner

Evelina Höglund, Telefon: 010-516 6619
E-post: evelina.hoglund@ri.se

Maria Helmersson, Måltid Sverige, Telefon 010-516 6719
E-post: maria.helmersson@ri.se

Inbjudan Food hackathon 27 november>>

Detta arrangemang görs gemensamt av RISE, Change Maker och Måltid Sverige