Måltid Sverige är en samlande arena för oss som arbetar med måltiden inom skola, vård eller omsorg. Ta del av kunskap, erfarenheter, samarbeten, utbildningar, forskning och innovationer! Tillsammans lyfter vi den offentliga måltiden till nya höjder.

Måltid Sverige bygger på ett partnerskap bland Sveriges regioner och alla oss som på något sätt arbetar med måltiden inom förskola, skola, vård och omsorg. Partners är Västra Götalandsregionen, Region Halland och Landstinget Sörmland. RISE Jordbruk och Livsmedel är värdorganisation. Vi välkomnar fler att komma med i Måltid Sverige!

Välkommen att bidra med uppslag till spännande utvecklingsprojekt om offentliga måltider som vi kan skriva om här!
Maila oss på maltidsverige@ri.se

 

Våra aktiviteter och utbildning

26/9 Växtbaserad matlagning – inspiration i det veganska köket, Halmstad

Hur gör man när man ställs inför uppdraget att laga mat helt utan animaliska ingredienser så kallad vegankost? Välkommen till en inspirerande teoretisk och praktisk utbildning i växtbaserad matlagning. 

Läs om denna aktivitet

26/9 Seminarium Bra måltider i äldreomsorgen, Göteborg

Välkommen på seminarium/workshop med fokus på bra måltider i äldreomsorgen. Livsmedelsverket presenterar de nya individanpassade råden, vi lyfter goda exempel och diskuterar utifrån de olika rollerna i måltidskedjan.

Läs om denna aktivitet

27/9 Växtbaserad matlagning – inspiration i det veganska köket, Skövde

Hur gör man när man ställs inför uppdraget att laga mat helt utan animaliska ingredienser så kallad vegankost? Välkommen till en inspirerande teoretisk och praktisk utbildning i växtbaserad matlagning. 

Läs om denna aktivitet
Fler aktiviteter

Måltidens Mervärde

Vi ses väl på Måltidens Mervärde? I vecka 44 är det dags för vårt årliga evenemang Måltidens Mervärde! Välkommen till en inspirerande, engagerande och upplyftande dag i de offentliga måltidernas tecken. Dagen arrangeras den 29 oktober i Vara och den 30 oktober i Katrineholm! Vilka som föreläser? In och läs mer på länken nedan!

Förstudie om forskning

Michaela Holmberg är ny inom Måltid Sverige! Under hösten 2018 genomför Michaela en förstudie om forskning inom offentliga måltider och kommer också inventera behov och utmaning för framtida forskning hos forskare och i branschen. Michaela kommer dels göra en litteratursökning och dels intervjuer. Michaela kombinerar arbetet med en Mastersuppsats vid Göteborgs universitet. Vi hälsar Michaela varmt välkommen och ser med spänning fram emot en välbehövlig studie!

 

 

Vi är Måltid Sverige

Nyfiken på ledningsgruppen för Måltid Sverige? Vid vårt senaste möte passade vi på att ställa oss framför kameran och ta denna fina bild.

Detta händer inom Måltid Sverige!

Var har nu en trevlig broschyr om Måltid Sverige! Välkommen att ta del av vår verksamhet! Den finns att ladda ner direkt eller skicka ett mejl till oss på maltidsverige@ri.se så skickar vi gärna ett exemplar till dig!

 

 

 

Åtgärdsplan för att öka produktion, konsumtion och export av ekologiska livsmedel

Jordbruksverket fick i juni 2017 i uppdrag av regeringen att utarbeta en åtgärdsplan med etappmål för produktion, konsumtion och export av ekologiska livsmedel. Jordbruksverket har lett arbetet i samråd med myndigheter, företag och organisationer i hela livsmedelskedjan. Syftet är att nå regeringens mål inom ramen för livsmedelsstrategins handlingsplan att 30 procent av jordbruksmarken ska vara ekologisk år 2030 och att 60 procent av den offentliga livsmedelskonsumtionen ska vara ekologisk. Åtgärdsplanen innehåller arbetsgruppens förslag till åtgärder som ska bidra till att uppfylla målen.