Måltid Sverige är en samlande arena för oss som arbetar med måltiden inom skola, vård eller omsorg. Ta del av kunskap, erfarenheter, samarbeten, utbildningar, forskning och innovationer! Tillsammans lyfter vi den offentliga måltiden till nya höjder.

Måltid Sverige bygger på ett partnerskap bland Sveriges regioner och alla oss som på något sätt arbetar med måltiden inom förskola, skola, vård och omsorg. Partners är Västra Götalandsregionen, Region Halland och Landstinget Sörmland. RISE Jordbruk och Livsmedel är värdorganisation. Vi välkomnar fler att komma med i Måltid Sverige!

Välkommen att bidra med uppslag till spännande utvecklingsprojekt om offentliga måltider som vi kan skriva om här!
Maila oss på maltidsverige@ri.se

 

Våra aktiviteter och utbildning

8/5 Seminarium i Måltidspedagogik, Göteborg

Seminariet är en grundutbildning i måltidspedagogik där fokus är på varför man ska integrera mat och måltider i den pedagogiska verksamheten med stöd i förskolans läroplan och de nationella folkhälso- och miljömålen. Eftermiddagen ägnas åt att prova på olika metoder och arbetssätt i olika workshops med fokus på hur man kan arbeta på förskolan med…

Läs om denna aktivitet

30/5 Upphandlingsdag om hållbarhet, Göteborg

Vi vill bjuda in dig till en dag där du får möta framstående producenter som delar med sig av hur de arbetar med hållbarhet. Du kommer också få träffa och veta mer om MATtanken, Skolmatsakademin, Måltid Sverige, Klimat 2030 och ta del av några aktuella exempel på forskning som pågår inom RISE.

Läs om denna aktivitet

29/10 Måltidens Mervärde, Vara

”Save the date” Måltidens Mervärde är ett årligt event för måltidens alla superhjältar som varje dag ser till att det serveras goda och trevliga måltider inom skola, vård och omsorg. Den 29 oktober anordnas Måltidens Mervärde på Vara Konserthus. Mer information kommer inom kort. Anmälan öppnas i juni.  

Läs om denna aktivitet
Fler aktiviteter

Detta händer inom Måltid Sverige!

Var har nu en trevlig broschyr om Måltid Sverige! Välkommen att ta del av vår verksamhet! Den finns att ladda ner direkt eller skicka ett mejl till oss på maltidsverige@ri.se så skickar vi gärna ett exemplar till dig!

 

 

 

Future Kitchen - Nyanlända på praktik i kök

Under våren är nu nyanlända ute på praktik i kök. I år är nio kommuner i Västra Götaland och Regionservice i VGR med har tar sammanlagt emot ett 40-tal praktikanter. Var och en har en handledare som tillsammans med sina kollegor i köket gör en fantastisk insats både för branschen att locka ny arbetskraft och blir en viktig länk till arbetsliv och samhälle.

 

Nya råd med individen i centrum

Livsmedelsverkets nya råd om Bra måltider i äldreomsorgen är nu ute. Undernäring är en av de största utmaningarna i äldreomsorgen. Därför behöver måltiderna i äldreomsorgen i högre grad än idag utgå från individens behov och önskemål, främja aptit och matglädje och bli en tydligare del av omvårdnaden. Det är huvudbudskapen i Livsmedelsverkets nya råd om måltiderna i hemtjänst och på äldreboenden.

 

 

 

 

 

 

Åtgärdsplan för att öka produktion, konsumtion och export av ekologiska livsmedel

Jordbruksverket fick i juni 2017 i uppdrag av regeringen att utarbeta en åtgärdsplan med etappmål för produktion, konsumtion och export av ekologiska livsmedel. Jordbruksverket har lett arbetet i samråd med myndigheter, företag och organisationer i hela livsmedelskedjan. Syftet är att nå regeringens mål inom ramen för livsmedelsstrategins handlingsplan att 30 procent av jordbruksmarken ska vara ekologisk år 2030 och att 60 procent av den offentliga livsmedelskonsumtionen ska vara ekologisk. Åtgärdsplanen innehåller arbetsgruppens förslag till åtgärder som ska bidra till att uppfylla målen.

Följ oss på Facebook

Mat och hälsa i förskolan, 7.5 hp - Institutionen för kost- och idrottsvetenskap, Göteborgs universitet

Är du förskolepedagog och vill lära dig mer om mat och hälsa? I höst ger Göteborgs universitet en kurs för dig med fördjupning och verktyg för..

23 timmar sedan

Kökspraktik ska lösa brist på kockar - P4 Sjuhärad

Bollebygd kommun är med i Future Kitchen. Radio Sjuhärad har gjort ett litet fint reportage med kocken Frida som är handledare åt Maha. Hör även..

3 dagar sedan

Seminarium i Måltidspedagogik - Måltid Sverige

Varför växer paprikablommorna på natten när jag sover är det för att man ger dem vatten? Den 8 maj diplomeras de två första måltidspedagogerna..

6 dagar sedan