Måltid Sverige är en samlande arena för oss som arbetar med måltiden inom skola, vård eller omsorg. Ta del av kunskap, erfarenheter, samarbeten, utbildningar, forskning och innovationer! Tillsammans lyfter vi den offentliga måltiden till nya höjder.

Måltid Sverige bygger på ett partnerskap bland Sveriges regioner och alla oss som på något sätt arbetar med måltiden inom förskola, skola, vård och omsorg. Partners är Västra Götalandsregionen, Region Halland och Landstinget Sörmland. RISE Jordbruk och Livsmedel är värdorganisation. Vi välkomnar fler att komma med i Måltid Sverige!

Välkommen att bidra med uppslag till spännande utvecklingsprojekt om offentliga måltider som vi kan skriva om här!
Maila oss på maltidsverige@ri.se

 

Våra aktiviteter och utbildning

30/5 Upphandlingsdag om hållbarhet, Göteborg

Vi vill bjuda in dig till en dag där du får möta framstående producenter som delar med sig av hur de arbetar med hållbarhet. Du kommer också få träffa och veta mer om MATtanken, Skolmatsakademin, Måltid Sverige, Klimat 2030 och ta del av några aktuella exempel på forskning som pågår inom RISE.

Läs om denna aktivitet

29/10 Måltidens Mervärde, Vara

”Save the date” Måltidens Mervärde är ett årligt event för måltidens alla superhjältar som varje dag ser till att det serveras goda och trevliga måltider inom skola, vård och omsorg. Den 29 oktober anordnas Måltidens Mervärde på Vara Konserthus. Mer information kommer inom kort. Anmälan öppnas i juni.  

Läs om denna aktivitet
Fler aktiviteter

Detta händer inom Måltid Sverige!

Var har nu en trevlig broschyr om Måltid Sverige! Välkommen att ta del av vår verksamhet! Den finns att ladda ner direkt eller skicka ett mejl till oss på maltidsverige@ri.se så skickar vi gärna ett exemplar till dig!

 

 

 

Nyanlända, en resurs i kök

Hur kan man kombinera integration med de offentliga kökens verksamhet? MATtanken gör nu några reportage om det, ett av dem är Future Kitchen som Måltid Sverige driver.

 

Nya råd med individen i centrum

Livsmedelsverkets nya råd om Bra måltider i äldreomsorgen är nu ute. Undernäring är en av de största utmaningarna i äldreomsorgen. Därför behöver måltiderna i äldreomsorgen i högre grad än idag utgå från individens behov och önskemål, främja aptit och matglädje och bli en tydligare del av omvårdnaden. Det är huvudbudskapen i Livsmedelsverkets nya råd om måltiderna i hemtjänst och på äldreboenden.

 

 

 

 

 

 

Åtgärdsplan för att öka produktion, konsumtion och export av ekologiska livsmedel

Jordbruksverket fick i juni 2017 i uppdrag av regeringen att utarbeta en åtgärdsplan med etappmål för produktion, konsumtion och export av ekologiska livsmedel. Jordbruksverket har lett arbetet i samråd med myndigheter, företag och organisationer i hela livsmedelskedjan. Syftet är att nå regeringens mål inom ramen för livsmedelsstrategins handlingsplan att 30 procent av jordbruksmarken ska vara ekologisk år 2030 och att 60 procent av den offentliga livsmedelskonsumtionen ska vara ekologisk. Åtgärdsplanen innehåller arbetsgruppens förslag till åtgärder som ska bidra till att uppfylla målen.

Följ oss på Facebook

Foton från Måltid Sveriges inlägg

I veckan har vi träffat våra partners i Måltid Sverige. Tillsammans med dem hade vi också ett intressant möte på Chalmers med forskare från Chalmers,..

2 dagar sedan

MATtanken

Hur kan man kombinera integration med de offentliga kökens verksamhet? MATtanken skriver om olika exempel. Läs bland annat om Future Kitchen som Måltid..

2 dagar sedan

Foton från Måltid Sveriges inlägg

Under gårdagen genomförde vi tillsammans med Läromat ett heldagsseminarium i måltidspedagogik. En dag med fokus på varför man ska integrera mat och..

1 vecka sedan