Måltid Sverige är en samlande arena för oss som arbetar med måltiden inom skola, vård eller omsorg. Ta del av kunskap, erfarenheter, samarbeten, utbildningar, forskning och innovationer! Tillsammans lyfter vi den offentliga måltiden till nya höjder.

Måltid Sverige bygger på ett partnerskap bland Sveriges regioner och alla oss som på något sätt arbetar med måltiden inom förskola, skola, vård och omsorg. Partners är Västra Götalandsregionen, Region Halland och Landstinget Sörmland. RISE Jordbruk och Livsmedel är värdorganisation. Vi välkomnar fler att komma med i Måltid Sverige!

Välkommen att bidra med uppslag till spännande utvecklingsprojekt om offentliga måltider som vi kan skriva om här!
Maila oss på maltidsverige@ri.se

 

Våra aktiviteter och utbildning

5/9 Handledarutbildning i måltidspedagogik – till diplomerad måltidspedagog, Göteborg

Utbildningen avser att utbilda pedagoger och kockar hemmahörande i förskolan till handledare i Måltidspedagogik. Deltagarna praktiserar måltidspedagogik i praktiken på respektive förskoleavdelning under tio-tolv veckor. Två fysiska träffar, övrig undervisning sker via läroplattform.

Läs om denna aktivitet

26/9 Växtbaserad matlagning – inspiration i det veganska köket, Halmstad

Hur gör man när man ställs inför uppdraget att laga mat helt utan animaliska ingredienser så kallad vegankost? Välkommen till en inspirerande teoretisk och praktisk utbildning i växtbaserad matlagning. 

Läs om denna aktivitet

26/9 Seminarium Bra måltider i äldreomsorgen, Göteborg

Välkommen på seminarium/workshop med fokus på bra måltider i äldreomsorgen. Livsmedelsverket presenterar de nya individanpassade råden, vi lyfter goda exempel och diskuterar utifrån de olika rollerna i måltidskedjan.

Läs om denna aktivitet
Fler aktiviteter

Vi är Måltid Sverige

Nyfiken på ledningsgruppen för Måltid Sverige? Vid vårt senaste möte passade vi på att ställa oss framför kameran och ta denna fina bild.

Detta händer inom Måltid Sverige!

Var har nu en trevlig broschyr om Måltid Sverige! Välkommen att ta del av vår verksamhet! Den finns att ladda ner direkt eller skicka ett mejl till oss på maltidsverige@ri.se så skickar vi gärna ett exemplar till dig!

 

 

 

Nyanlända, en resurs i kök

Hur kan man kombinera integration med de offentliga kökens verksamhet? MATtanken gör nu några reportage om det, ett av dem är Future Kitchen som Måltid Sverige driver.

 

Nya råd med individen i centrum

Livsmedelsverkets nya råd om Bra måltider i äldreomsorgen är nu ute. Undernäring är en av de största utmaningarna i äldreomsorgen. Därför behöver måltiderna i äldreomsorgen i högre grad än idag utgå från individens behov och önskemål, främja aptit och matglädje och bli en tydligare del av omvårdnaden. Det är huvudbudskapen i Livsmedelsverkets nya råd om måltiderna i hemtjänst och på äldreboenden.

 

 

 

 

 

 

Åtgärdsplan för att öka produktion, konsumtion och export av ekologiska livsmedel

Jordbruksverket fick i juni 2017 i uppdrag av regeringen att utarbeta en åtgärdsplan med etappmål för produktion, konsumtion och export av ekologiska livsmedel. Jordbruksverket har lett arbetet i samråd med myndigheter, företag och organisationer i hela livsmedelskedjan. Syftet är att nå regeringens mål inom ramen för livsmedelsstrategins handlingsplan att 30 procent av jordbruksmarken ska vara ekologisk år 2030 och att 60 procent av den offentliga livsmedelskonsumtionen ska vara ekologisk. Åtgärdsplanen innehåller arbetsgruppens förslag till åtgärder som ska bidra till att uppfylla målen.